Vanlig ISO VG 32 hydraulikkolje til jekker og vedkløyvere.

0,5 liters flaske med helletut.