Bakterier og sopp har lett for å danne seg i kanaler i AC systemer. Dette fører til dårlig inneklima og sur lukt i bilen.

Desinfiserer klimaanlegget effektivt og svært enkelt:

  • Alle vinduer lukkes
  • AC på full effekt og resirkulering
  • Trykk ned utløserknapp og gå ut av bilen
  • Vent i 10 minutter
  • Nå er luftkanaler renset og bilen dufter som ny

Leveres også i diskdisplay med 9 stk.