Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 serien består av helsyntetiske smøremidler med overlegen yteevne, spesialdesignet for bruk i kjølekompressorer og varmepumper.

De er fremstilt av voksfrie, syntetiske hydrokarboner av typen polyalfaolefin (PAO), som gir en unik varme-/oksidasjonsbestandighet.

 

Den naturlig høye viskositetsindeksen med høy skjærstabilitet og den gode flyteevnen ved lave temperaturer gjør at de kan yte bedre enn mange tradisjonelle mineraloljer under krevende driftsforhold.

Graden av løselighet og blandbarhet med vanlige kjølemidler er lav, slik at det skapes et tykkere filmlag i miljøer hvor kjølemidler er under trykk. Dette kan bidra til å redusere lekkasje ved akseltetningene.

 

Stabiliteten og den lave flyktigheten reduserer et av de kjente problemene ved tradisjonelle mineraloljer, nemlig at lette destillasjonsfraksjoner avdamper. Smøremidlene i Mobil Gargoyle Arctic SHC 200-serien kan bidra til å redusere friksjonstap og gi mer effektiv maskindrift.