Fjern forurensninger fra behandlet og ubehandlet metall og ulike plasttyper med MOTIP Industrial Cleaner. Industrial Cleaner er for universell bruk, har høye oppløsende egenskaper, etterlater ingen rester, og er ikke-ledende og ikke-korroderende.

 

Kjennetegn

 • Kraftig jetspray
 • Høye oppløsende egenskaper
 • Rask fordampning
 • Ikke-ledende og ikke-korroderende
 • Etterlater ingen rester
 • 360° ventil

Bruksanvisning
Før bruk, les instruksjonene på emballasjen nøye og handle deretter.

 1. Aerosolen skal ha romtemperatur.
 2. Beste behandlingstemperatur 10 til 25°C.
 3. Ristes før bruk.
 4. Før behandling, dekk til ledende deler og slå av elektriske installasjoner.
 5. Spray delene som skal behandles og la virke. Fjern vedvarende forurensning med en børste.
 6. Gjenta behandlingen til forurensningen har forsvunnet. Forurenset industrirensemiddel bør betraktes som kjemisk avfall.
 7. Dekk til lakkerte deler og plastdeler.