Forhindrer at sveisesprut setter seg fast på arbeidsstedet og i munnstykket.